Neuropsychopharmacologia Hungarica

2012. december, XIV. évfolyam 4. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

A Stroop teszt genetikai vonatkozásai

Nánási Tibor1, Katonai Enikő Rózsa2, Sasvári-Székely Mária1 és Székely Anna2
1
Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézete, Budapest, Magyarország
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

A végrehajtó funkciók, melyek depresszióban jelentősen leromolhatnak, jól mérhetők a Stroop teszt segítségével. Ez a mérőmódszer jól reprodukálható, kvantitatív fenotípusos adatokat szolgáltat a végrehajtó funkciók öröklött összetevőit feltáró kandidáns génvizsgálatokhoz. Ennek ellenére viszonylag kevés közlemény foglalkozik a Stroop tesztben elért teljesítmény genetikai faktoraival, melyeket a jelen összefoglaló tárgyal. Ikervizsgálatok alapján a Stroop teszt örökölhetősége 30-60%-ra becsülhető, azaz a genetikai komponens jelentős. Eddig egyetlen teljes genom asszociáció vizsgálatot végeztek a Stroop tesztben produkált teljesítménnyel kapcsolatban, melyben a többszörös tesztelésre való korrekciót követően nem találtak statisztikailag szignifikáns asszociációt mutató polimorfizmust. Az eddig elvégzett kandidáns génvizsgálatok egyes neurotranszmitter rendszer (dopamin, szerotonin, acetilkolin) polimorfizmusok és az APOE ε4 allél genetikai hatását valószínűsítik. Ugyanakkor meglepő, hogy a trofikus és túlélési faktorok genetikai hatásáról mennyire kevés ismerettel rendelkezünk. Összességében elmondhatjuk, hogy a figyelmi funkciókat jellemző Stroop teszt genetikai hátterének feltárásához további vizsgálatok szükségesek.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 252-258; doi: 10.5706/nph201212006)

Kulcsszavak: Stroop teszt, kandidáns gén, polimorfizmus, dopamin, szerotonin, acetilkolin, APOE ε4

DOI: 10.5706/nph201212006

 

Review

Genetic aspects of the Stroop test

Tibor Nanasi1, Eniko Rozsa Katonai2, Maria Sasvari-Szekely1 and Anna Szekely2
1
Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézete, Budapest, Hungary
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, Hungary

Impairment of executive control functions in depression is well documented, and performance on the Stroop Test is one of the most widely used markers to measure the decline. This tool provides reliable quantitative phenotype data that can be used efficiently in candidate gene studies investigating inherited components of executive control. Aim of the present review is to summarize research on genetic factors of Stroop performance. Interestingly, only a few such candidate gene studies have been carried out to date. Twin studies show a 30-60% heritability estimate for the Stroop test, suggesting a significant genetic component. A single genome-wide association study has been carried out on Stroop performance, and it did not show any significant association with any of the tested polymorphisms after correction for multiple testing. Candidate gene studies to date pointed to the polymorphisms of several neurotransmitter systems (dopamine, serotonin, acetylcholine) and to the role of the APOE ε4 allele. Surprisingly, little is known about the genetic role of neurothrophic factors and survival factors. In conclusion, further studies are needed for clarifying the genetic background of Stroop performance, characterizing attentional functions.

(Neuropsychopharmacol Hung 2012; 14(4): 252-258; doi: 10.5706/nph201212006)

Keywords: Stroop test, candidate gene, polymorphism, dopamine, serotonin,  acetylcholine, APOE ε4

DOI: 10.5706/nph201212006