Neuropsychopharmacologia Hungarica

2013. június, XV. évfolyam 2. szám [translated version]

Összefoglaló közlemény

Olanzapin pamoát injekció – tapasztalatok és esettanulmányok a hazai klinikai gyakorlatból

Sümegi András1, Kálmán János2 és Csekey László3
1 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Centrum, Szombathely
2 SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Szeged
3 Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, Pszichiátriai Osztály, Balassagyarmat

A szkizofrénia és az egyéb pszichotikus betegségek kezelése során igen gyakran szembesülünk a nonadherencia problémakörével, mely a hosszú távú farmakoterápiák során a tartós remisszió elérésének egyik legnagyobb kerékkötője lehet. A bizonytalan gyógyszerszedés egy idő után a betegség újbóli fellángolásához vezethet, mely a remisszió elérésének esélyét és a jobb életminőség biztosítását tovább ronthatja. A második generációs tartós hatású készítmények segítségével a betegek egy részénél lehetőségünk nyílik ezen problémák elkerülésére. Jelen összefoglaló tanulmány a tartós hatású készítmények alkalmazásának farmakológiai hátterét próbálja bemutatni olyan esetismertetésekkel ötvözve, ahol a II. generációs olanzapin pamoát depot injekciós készítmény alkalmazása során a kezelés a beteg számára a remisszió lehetőségét hozta.

(Neuropsychopharmacol Hung 2013; 15(2): 105-117)

Kulcsszavak: olanzapin pamoát, tartós hatású injekció, adherencia.

 

Review

Olanzapine pamoate injection – experience and case reports from clinical practice in Hungary

Andras Sumegi1, Janos Kalman2 and Laszlo Csekey3
1 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Centrum, Szombathely
2 SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Szeged
3 Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, Pszichiátriai Osztály, Balassagyarmat

When treating schizophrenia and other psychotic disorders, clinicians often encounter the problems of non-adherence, which is almost the most common drawback of achieving remission and a better quality of life. The uncertain oral drug taking habits may lead to relapses and rehospitalizations. Using second generation long acting injectables we have more possibilities to avoid these problems. This review attempts to present and describe the pharmacological background of the modern long acting injectables including patient cases where olanzapine pamoate long acting injectable provided remission and better quality of life for the patients.

(Neuropsychopharmacol Hung 2013; 15(2): 105-117)

Keywords: olanzapine pamoate, long acting injectable, adherence