Neuropsychopharmacologia Hungarica

2013. december, XV. évfolyam 4. szám [translated version]

Review

New approach to the neurobiological mechanisms of addiction

Susanna Furst, Pal Riba and Mahmoud Al-Khrasani
Semmelweis University, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Budapest, Hungary

Much progress has been made in the last decade in the understanding the neural substrates of drug addiction, transmitters involved, epigenetic background and their relation to learning and memory but much remains to be elucidated and strong effort is necessary to integrate the rich information at the molecular, cellular systems, and behavioral levels to further clarify the mechanisms and therapy of this complex disease. The aim of this review is to collect and interpret the latest opinions in the development, the underlying mechanisms and therapy of addiction as a disease of central nervous system. The neurocircuitry, the transmitters and the epigenetics of addiction are discussed.

(Neuropsychopharmacol Hung 2013; 15(4): 189-205)

Keywords: addiction, drug abuse, epigenetics, learning and memory, brain derived neurotrophic factor (BDNF), therapy of addictive disorders.

 

Összefoglaló közlemény

Az addikció kialakulásának új neurobiológiai mechanizmusai

Fürst Zsuzsanna, Riba Pál és Mahmoud Al-Khrasani
Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest

Bár az utóbbi évtizedben jelentősen megnőttek az addikcióval kapcsolatos ismereteink, annak neurológiai/morfológiai szubsztrátjairól, az érintett transzmitter rendszerekről, az epigenetikai háttérről, a tanulás/memóriatárolási folyamatokkal analóg mechanizmusokról jelentős ismeretanyag gyűlt össze, mégis nagyon sok láncszem hiányzik a teljes megértéshez. Nagy szerepe lesz a közeljövőben a számtalan molekuláris, celluláris, viselkedésfarmakológiai ismeret koherens értelmezésének abban, hogy a megfelelő, hatásos ellenszerek, terápiás eszközök kifejlesztésének tudományos alapjait kidolgozhassuk. Elsősorban az érintett idegrendszeri hálózat, az addikció kifejlődésének mechanizmusai és a terápiás lehetőségek áttekintése a tanulmány célja az utóbbi évek szakirodalmára támaszkodva.

Kulcsszavak: addikció, drog abúzus, epigenetika, tanulás és memória, brain derived neurotropic factor (BDNF), az addiktiv kórképek terápiája